The Full Story

About

Yrityksen tiedot

Osoite: Ilmalankatu 6 B 20, 00240 Helsinki, Finland.

Y-tunnus: 3140950-3

Puhelin: +358407210640

Sähköposti: henri.christensen@scai.fi

tietosuoja ja evästeet

Tietosuoja: SCAI noudattaa Euroopan Unionin mukaisia GDPR säädöksiä. Henkilötietoja käytetään verkkokaupan ostojen yhteydessä vain välttämättömiin toimintoihin, kuten maksuliikenteen turvaamiseen ja pakkauksen lähettämiseen. Sähköpostin kerääminen on välttämätöntä ostaessa digitaalista sisältöä, jotta linkki sisällön lataamiseen voidaan lähettää asiakkaalle. Sähköpostiosoite pysyy tallennettuna vain 30 päivän ajan digitaalisen tuotteen ostohetkestä. Fyysisen tuotteen kohdalla sähköposti ja puhelinnumero tallentuvat siihen asti kun tuote oletetaan saapuneen asiakkaalle (14vrk). Asiakkaalla on mahdollisuus pyytää yksityiskohtaisen erittelyn tallennetuista tiedoista ottamalla yhteyttä henri.christensen@scai.fi.

Evästeet: SCAI:n verk­ko­pal­ve­luissa käy­te­tään eväs­teitä palvelun ominaisuuksien toteuttamiseen, palveluiden käytön analysointiin, yleisömittaukseen sekä mark­ki­noin­nin ja mai­non­nan koh­den­ta­mi­seen. Haluamme eväs­tei­den avulla tar­jota sinulle parem­man käyttökokemuksen ja relevantimpaa mainontaa.

SCAI on sitoutunut IAB Europe:n läpinäkyvyyttä ja suostumusta koskeviin itsesääntelyperiaatteisiin (Trasparency & Consent Framework) noudattaen sen sääntöjä. Käytämme evästesuostumusten hallintatyökalua (Cookie Consent Management).

 

Voit evästetyökalun kautta hallita evästeisiin liittyviä valintojasi, esimerkiksi antaa suostumuksen, olla antamatta suostumusta sekä peruuttaa antamasi suostumuksen. Osa kumppaneistamme käsittelee evästeillä kerättyjä tietoja oikeutetun edun perusteella. Voit vastustaa oikeutettuun etuun liittyvää käsittelyä evästesuostumusten hallintatyökalussa, jonka saat esille sivuston vasemmasta alareunasta.